BIOGRAPHY

I work in the borderline of art, life and science. My works are often site-specific and relational, sensual and visual, often enhanced by a strong performative presence. The intention is to make visible contradictions, which can be both seductive and brutal at the same time. The core is based upon reflection around the inner and what we consist of, also research on relations, nature and bodyfunctions. With my performances and installations, I want to invite the audience on a journey into a fabulously, philosophically and metaphorically charged world. How do we choose to hear, listen or read our surroundings, our inner world?

I have been raised in Manndalen in North-Troms, and through my upbringing I have been surrounded by meaningful materials and objects closely related to nature, crafts and seasonal work. The meeting of different people, languages ​​and dialects have a great span since the region houses both Sami, Swedish, Finnish, Kvensk and Norwegian culture. In addition, the festival Riddu Riđđu has got the whole world to Manndalen and I grew up with that. These are important elements of the material and intangible archive I use. After finishing master at the Art Academy in Oslo, I have mainly been traveling with my art projects in Norway, northern areas, as well as major parts of the world.

Here are some of the important places I have been as an artist in residence: The Watermill Center in NY (Robert Wilson), the Art & Life Institute in Kingston, New York, Fordypningsrommet in Fleinvær (2017) and Pushkinskaya. 10 Art Center in St. Petersburg, Russia. I have a base in the studio community at Troms County Culture Center, and in the recent years I have received several assignments in the area, including director and performance artist for Sámi Dáiddamusea (2017), curated by Jérémie McGowan of the Nort-Norwegian Art Museum (NNKM), based on this NNKM received the award Museum of the Year 2017.

Performance art has become an important part of me, and presence a focus. Being as present as possible, and being able to read moments and seeing opportunities are important tools for possible communication. I am building my archive and working on developing new metaphorical compositions, forms and expressions, also inspired by relations, places, ritual elements and traditional knowledge.

Jeg arbeider i grenselandet mellom kunsten, livet og vitenskapen. Mine arbeider er ofte stedsspesifikke og relasjonelle, sanselige og visuelle, ofte forsterket av en sterk performativ tilstedeværelse. Intensjonen er å synliggjøre motsetningsfylte sammenstøt som kan være både forførende og brutale på samme tid. Utgangspunktet er refleksjon rundt det innerste og det vi består av, samt utforskning og fabulering rundt relasjoner, naturen og kroppens funksjoner. Med mine performancer og installasjoner ønsker jeg å invitere publikum med på en reise inn i en fabulerende, filosofisk og metaforisk ladet verden. Hvordan velger vi å lytte, høre eller lese våre omgivelser, vårt indre?

Jeg er oppvokst i Manndalen i Nord-Troms, og har gjennom min oppvekst vært omgitt av meningsbærende materialer og objekter nært knyttet til natur, håndverk og sesongbasert arbeid. Møter med folk, språk og dialekter har en stor spennvidde da regionen huser både samisk, svensk, finsk, kvensk og norsk kultur. I tillegg har festivalen Riddu Riđđu fått hele verden til Manndalen og denne vokste jeg opp med. Dette er viktige elementer i det materielle og immaterielle arkivet jeg benytter. Etter endt master ved Kunsthøgskolen i Oslo har jeg hovedsakelig vært på reisefot med mine kunstprosjekter i Norge og nordområdene samt i store deler av verden. Her kan nevnes residensies på The Watermill Center i NY (Robert Wilson), Art & Life Institute i Kingston, New York, Fordypningsrommet i Fleinvær (2017) og Pushkinskaya. 10 Art Center i St. Petersburg, Russland. Jeg har fast base på atelierfellesskapet i Troms Fylkeskultursenter, og de seneste år har jeg fått flere oppdrag i landsdelen, her kan nevnes direktør og performancekunstner for Sámi Dáiddamusea (2017), kuratert av Jérémie McGowan for Nordnorsk Kunstmuseum, som på grunnlag av dette fikk prisen for årets museum i år.

Performancekunst og installasjons-uttrykk har blitt en viktig del av meg. Tilstedeværelse er et viktig fokus for meg. Det å være tilstede, kunne lese øyeblikk og se muligheter i forskjellige settinger er viktige redskap for mulig kommunikasjon. I arbeidet benytter jeg meg av mitt arkiv og skaper metaforiske bilder og nye sammensetninger, inspirert også av rituelle elementer og tradisjonskunnskap.

"All the while she was going round the room, looking the spectators and musicians in the eyes, seemingly in her own world, acting out her emotions. Her presence and her voice, sometimes a cry, sometimes a murmur, always intense, were filling the place, creating the sound and the silence. Her way of singing, so powerful and free, reminded us of Björk’s…"
Manon Courtax

"By the way, I can’t imagine a performance being stronger or ‘with more surrender’ on record, than the one vocalist and front woman Mara did live, a real eye catcher."
By Nicolas Dewulf