EN LITEN TUR TIL HIMMELEN/A SMALL TRIP TO HEAVEN

Rett før Kvinnedagen en nordnorsk, kvinnelig inkarnasjon av Tom Waits -Tom Waitress – med en fantastisk konsert

Just before Women's Day a north Norwegian, female incarnation of Tom Waits -Tom Waitress - with a fantastic concert

Barbara Lesz

Barbara@utropia.no

Tom Wait-res-s

Tom Wait-res-s 

Hvis, om anledningen var der, du har lest mine anmeldelser tidligere, kunne du etablertat de er ganske beherskede. Denne gangen kan jeg ikke behershe meg, fordi Tom Waitress sin konsert har tatt meg med på en liten tur til himmelen. Tom Waitress er bare en av mange prosjekter av Marita Isobel Solberg – ei dame med en sterk stemme proporsjonell med karismaen hennes. Bandet spiller låtene til Tom Waits med unik, egen vri.

If, on the occasion were there, you've read my reviews before, you could see they are quite restrained.This time, I can not control me because Tom Waitress' concert has taken me on a little trip to heaven. Tom Waitress is just one of many projects by Marita Isobel Solberg - a woman with a strong voice proportional to her charisma. The band plays the songs of Tom Waits with a unique twist. 

Å fortelle historier... 

Telling stories...

Maritas stemme er utmerket verken Alice eller Poison av Waits er en utfordring for henne. Hun traff hodet på spikeren til alle tider: stemmen hennes fortalte historier fra Waits sine sanger, roste gleder og skrek lidelser istedenfor overfladiske dekorative fremføringer. Sangerinnen prøvde ikke bare å høres hyggelig ut. Hun spredte emosjoner og prøvde å smitte publikum til å gå gjennom de samme følelsene som hun gjennomgikk.

Marita's voice is excellent neither Alice or Poison by Tom Waits is a challenge for her. She hit the head on the nail at all times: her voice telling stories of Waits's songs, praised the joys and screaming sufferings rather than superficial decorative performances. The singer did not just sound nice. She scattered emotions and tried to infect the audience to go through the same feelings as she went through.

Et sterkt slektskap 

A strong relationship

En annen styrke ved Tom Waitress sin konsert var kontakt med publikum. Å ikke føle seg som en del av showet er ikke et alternativ. Bastard Bar visste seg å være en perfekt plass til konserten – den var akkurat tilstrekkelig for å skape en intim atmosfære, og scenen på nivå med gulvet tillot sangerinnen å rusle blant publikum. Ekstra poeng går til bandet for å kunne underholde et variert publikum på Bastard. Klientellet i puben bestod av alle mulige aldersgrupper, alle sjangertilhørigheter og alle tenkelige nivåer av beruselse. Noen av dem visste ikke hva de skulle oppleve...

Another strength by Tom Waitress' concert was the contact with the audience. Not to feel like part of the show was not an option. Bastard Bar turned out to be a perfect space for the concert - it was just enough to create an intimate atmosphere, and the scene on a level with the floor allowed the singer to walk among the audience. Extra points goes to the band to manage to entertain  the diverse audience of Bastard. The clientele of the pub consisted of all possible ages, all genders and all conceivable levels of intoxication. Some of them did not know what they would experience ...