TVILLINGER/TWINS

OM MOTSETNINGER OG DUALITET
OM VARME OG KULDE
OM TOMHET OG FYLDE
OM DET SOM TENKES, DET SOM SIES OG DET SOM TIES

Marita 2009